Praktisk informasjon


Åpningstider

Vi har åpent før og etter skoletid, det vil si at vi starter dagen klokken 7.30 og stenger klokken 17.00.
Vi passer på at de som er på morgenåpning kommer til klasserommet til skolestart, og vi tar imot barna når skoledagen er over.
Henting må skje innen klokken 16.45, slik at dere rekker å være ute til klokken 17.00.
Morgenåpning for alle basene er i et av klasserommene på 1. trinn.

Vi har åpent i alle skolens ferier med unntak av helligdager.
I juli har vi stengt. Vi holder også stengt første skoledag, da har vi planleggingsdag.

Satser og oppholdstid

Satser gjelder fra 1. november 2018

5 dagersplass

Prisen for 5 dager er 2900,-

3 dagersplass

Prisen for 3 dager er 1850,-

Depositum

Depositum på kroner 3000,- må betales innen oppstart

Oppsigelse

Plassen kan sies opp med 3 måneders varsel fra den første i påfølgende måned. Plassen kan ikke sies opp etter 1.februar.
Grunnen til oppsigelsestiden er det økonomiske ansvaret eier har påtatt seg gjennom driften.

Aktiviteter som ikke er i regi av AKS

Det er mange av barna som deltar på aktiviteter som ikke er i regi av AKS. Disse aktivitetene har ikke vi ansvar for, derfor må eventuelle spørsmål og påmelding rettes direkte til disse aktørene.
Vi er behjelpelige med å få barna på rett taxi slik at de kommer seg av gårde, men er taxien forsinket eller uteblir, er ikke dette vårt ansvar. Personalet som har sett etter disse barna må gå tilbake til sine arbeidsoppgaver i tilknytning til resten av barnegruppen. Barnet som skulle med taxi må da enten bli med tilbake til gruppen, eller fortsette å vente på taxi uten voksenoppsyn. Vi ønsker at dere foresatte skal være klar over dette, og ta deres valg ut ifra denne informasjonen.

Bringing/Henting

Husk alltid å gi beskjed dersom det kommer nye personer for å hente barnet ditt! Vi lar ikke barna gå hjem med for oss fremmede folk, så om «Tante Lena» kommer, gi oss beskjed! Ellers må barnet og «tante» stå å vente til vi får kontakt med en av dere foresatte. Sitter dere da i et møte og ikke kan ta telefonen, blir det en kjedelig ventetid for alle parter.

Skiftetøy/Uteklær/Merking

Husk å alltid ha tilstrekkelig med skiftetøy. Husk at det i våte perioder ute vil brukes mer skifteklær enn ellers. Husk også at barna har flere friminutt på skolen, samt utetid på AKS hvor de kan bli våte i. Husk også å ha med riktige uteklær etter vær og sesong. Da blir det brukt mindre skiftetøy også…
Gjør dere selv og oss en tjeneste og merk klærne! Umerkede klær har en tendens til å forsvinne.
Innesko er også viktig å ha. Barna får ikke ha på seg utesko inne, og trenger derfor å ha innesko. Mest så de har sko på seg om brannalarmen skulle gå, men også på grunn av hverdagskomforen.

Rutiner om telefon

Som på skolen har også vi regler om telefonbruk. Egne mobiltelefoner får ikke brukes i skoletid/AKS-tid, og har barna med seg mobiler må de ligge i sekken til barnet er utenfor skolens område.
Når det gjelder basetelefonene er ikke disse til utlån. Disse er så foresatte kan ringe inn med beskjeder, eller de ansatte ringe ut. Ikke for å avtale besøk hos venner og lignende. Vi ber derfor om at dette avtales på forhånd.

Medbrakte leker

Om barna tar med seg leker eller ting hjemmefra er dette på eget ansvar! Vær bevisst på at ting kan forsvinne eller bli stjålet på skolen. Dessverre.
På enkelte trinn kan det også komme beskjeder om at visse typer leker ikke er lov til å ha med, om disse lekene skaper mye uro, konflikter og misnøye. Dette vil dere få nærmere beskjed om dersom det skjer.