Om oss


«Barneklubben» er navnet på aktivitetsskolen som holder til på Huseby skole. Barneklubben er en privat, foreldredrevet aktivitetsskole og ble opprettet på begynnelsen av 90-tallet, og har siden da jobbet for å gi barna en fin hverdag med varierte aktiviteter og omsorg.

Lokaler og bemanning

I år har vi om lag 400 barn fra 1. – 5. klasse. Aktivitetsskolen/Barneklubben er organisert i flere avdelinger, kalt baser. Hver base har en baseleder og assistenter etter hvor mange barn basen har. Normal bemanning er omtrent 10 barn per ansatt.
Vi deler lokaler med skolen, og 1. og 2. klassebasene har derfor sine baser på klasserommene til barna. 3. klassebasen holder til i «Det Hvite Huset» som er den gamle skolebygningen til Huseby skole.
4. og 5.- holder til både på egne klasserom og på spesialrom (som matsalen), alt etter hvor stor gruppen er og hvilke aktiviteter de har.
Vi bruker også gymsal og andre klasserom til diverse aktiviteter og kurs.
Kontoret vårt ligger i skolebygningen inngang E.

Dagsrytme og innhold

Morgenåpning er fra klokken 07.30 til 08.30. De som ikke har spist frokost hjemme kan her spise medbrakt matpakke. Når skolen starter passer vi på at barna kommer seg til klasserommene til rett tid.
Når skolen slutter er vi klare for å møte barna. Her har vi en mulighet for å møte lærerne og få eventuelle beskjeder. 3., 4., og 5.-klassingene går så til sine lokaler.
Når sekkene er hengt på plass går barna ut og er ute til ca. 14.15. Da går vi inn og har samlingsstund hvor vi har opprop, og snakker om aktuelle ting og det barna er interessert i.
Så er det tid for måltid. Klokken 15.00 er måltidet over, og aktivitetene, kurs og fri lek begynner. Det varierer om vi er ute eller inne. Klokken 16.00 begynner vi å rydde og gjør oss klare til å avslutte dagen. 16.45 skal alle være hentet.

Drift

Barneklubben har et foreldredrevet styre og øverste organ er årsmøtet. Vedtektene regulerer både årsmøtets funksjoner og styrets oppgaver. Styret består av leder, økonomisk ansvarlig, og 5 styremedlemmer med varierende oppgaver. De ansattes tillitsvalgte er også med, samt daglig leder er sekretær.

O Nas:

“Klub dziecka” to nazwa naszej szkolnej aktywności, która zlokalizowana jest w szkole Huseby. Szkoła aktywności  jest instytucja prywatna. „Szkoła aktywności” została otwarta na początku lat 90-tych. Jako główny cel stawia sobie zapewnienie dzieciom pięknej i normalnej codzienności z urozmaiconymi zajęciami i opieka!.

Lokale i personel

W tym roku szkolnym mamy około 400-stu dzieci w klasach od 1-5.

„Szkoła aktywności” / „Klub dziecka” zorganizowane  są w rożne działach, które nazwane są bazami.

Każda baza ma szefa i asystentów w zależności od ilości dzieci.  Norma jest 10 dzieci na jednego asystenta. Dzielimy nasze lokale ze szkolą, dlatego 1 i 2 baza swoja siedzibę ma w klasie dla najmłodszych. 3 baza swoja lokalizacje posiada w starej szkole „ biały dom”. 4 i 5 baza ma swoje siedzie w wydzielonej klasie i w  jadłodajni, wszyscy bez różnicy jak duża jest grupa używają  ja także. Używamy również sale gymnastyczna i innych klas do aktywności codziennej i kursowa  Nasze biuro znajduje się przy wejściu „E”.

Puls dnia i uczestnictwo.

Każdego dnia jestemy do dyspozycji i w godzinach 7.30 do 8.30. Te dzieci, które wie zdążyły zjeść śniadanie w domu. Mogą spożyć wcześniej przygotowany przez rodziców posiłek u nas na miejscu. Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie dzieci do klas przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Kiedy szkola się kończy jesteśmy gotowi na odebranie dzieci. W tym momencie mamy możliwość spotkania nauczycieli i dostania ewentualnych sprawozdań z dnia. 3, 4 i 5 klasa idzie do swoich lokali. Kiedy plecaki sa powieszone na swoich miejscach, dzieci wychodzą na dwór i są na dwór do godziny 14.25. Wtedy wchodzimy do środka i mamy wspólne spotkanie gdzie sprawdzamy obecność, i rozmawiamy o aktualnych rzeczach które interesując dzieci. Po spotkaniu mamy jedzenie. O godzinie 15 kończymy jeść, i wtedy zaczynają się rożne zajęcia oraz wolna zabawa. Jesteśmy w środku w niektóre dnia, a w niektóre za dworze, w zależność od pogody itd. O godzinie 16 zaczynamy sprzątać zabawki i inne rzeczy na dworze, i przygotowujemy się do zakończenia dnia. O 16.45 wszystkie dzieci muszą być odebrane.

Działalność:

Klub dziecka ma zarząd prowadzony przez rodziców który ma coroczne spotkanie jako najważniejszy organ działalności. Zarządzanie reguluje działalność rocznego spotkania oraz funkcje i zadania zarządu rodziców. Zarząd składa się z przewodniczącego, osoby odpowiedzialnej za ekonomie, i  5 członków zarządu którzy maja rożne zadania. Przewodnicy zatrudnionych tak samo uczestniczą w spotkaniach.

Møt våre ansatte

Engasjerte flinke ansatte

Johan Butler Haugen thumb

Johan Butler Haugen


Daglig leder

Send e-post
97003978
Egjlale Xharra thumb

Egjlale Xharra


Kontormedarbeider

Send e-post
22703283

Base 1

Elizabeth Wood


Baseleder

Send e-post
99704983
Aleksandr 1 thumb

Aleksandr


Assistent

Celine 1 thumb

Celine


Assistent

Guro 1 thumb

Guro


Assistent

Helene 1 thumb

Helene


Assistent

Jenny 1 thumb

Jenny


Assistent

Base 2

Beate Bertheussen thumb

Beate Bertheussen


Baseleder

Send e-post
90023956
Åsne thumb

Åsne


Assistent

Justyna 2 thumb

Justyna


Assistent

Niklas 2 thumb

Niklas


Assistent

Base 3

Karim Ali thumb

Karim Ali


Baseleder

Send e-post
97144725
Alaa 3 thumb

Alaa


Assistent

Hanne


Assistent

Ludvik 3 thumb

Ludvik


Assistent

Mathilde 3 thumb

Mathilde


Assistent

Sabina


Assistent

Saman


Assistent

Valentina


Assistent

Wei 3 thumb

Wei


Assistent

Base 4

Charlotte Ane Kjær Aunaas thumb

Charlotte Ane Kjær Aunaas


Baseleder

Send e-post
97009882
Aleksandra 4 thumb

Aleksandra


Assistent

Anders 4 thumb

Anders


Assistent

Benjamin


Assistent

Karin 4 thumb

Karin


Assistent

Femteklubben

Charlotte Ane Kjær Aunaas thumb

Charlotte Ane Kjær Aunaas


Baseleder

Send e-post
97009882

Sindre


Assistent