Sløyd

Sløyd

Bli kjent med trearbeid, redskaper og teknikker. Vi starter med en ide, lager en plan og jobber for et presist sluttprodukt.