Nysgjerrigper

Nysgjerrigper

Har du et barn som er nysgjerrig på hvordan alt fungerer og henger sammen? Hørt om «Nysgjerrigpermetoden»? Det er en seks-trinn «oppskrift» på hvordan man kan jobbe etter vitenskapelig metoder i barneskolen. Metoden er en forenklet utgave av hypotetiskdeduktiv metode som benyttes i både natur- og samfunnsvitenskapene. Elevene blir utfordret til å stille spørsmål, lage hypoteser og gjøre egne undersøkelser. Når elevene selv får forske på noe de virkelig er nysgjerrig på, er de motivert for læring. Du kan lese mer om dette på www.nysgjerrigper.no. Ingeborg og Haakon bruker også her sin kunnskap og nysgjerrighet.