På labben med Ola

På labben med Ola

Målsetting:

Vi ønsker å skape interesse for den verden vi lever i. Vi ser på kjemiske reaksjoner uten å gå så veldig i dybde. Vi ønsker heller å skape en undring og legger til rette for at barna selv skal lure og legge grunnlag for videre interesse for feltet.

Lokaler:

Naturfagsrommet

Kurset:

Gjennom dette kurset vil barna få lære noen eksperimenter og triks de enkelt kan lære videre til foresatte, venner eller andre familiemedlemmer. Eksperimentene vil bestå av helt ufarlige ingredienser, så det vil aldri være noe om kan skade eller påføre smerte.