Verdenshjørnet

Hva finner en mastergradsstudent i sammenlignbar internasjonal politikk på mens hun søker på et doktorgradsstudium. Hun engasjerer barna på Barneklubben og prøver la de finne ut hvordan verden ser ut. Ingeborg vil bruke de andre ansatte som jobber på trinnet for å fortelle om steder de har tilknytting til. Hun vil drive kulturutveksling gjennom ord, bilder og aktivitet og videre formidle prosjekter hun har jobbet med. Vi håper på engasjerte barn som lærer nytt om mange kjente og ukjente kulturer. Ingeborg vil bruke flere måter å fremstille temaene på.