Media, drama og fakta

Målsetning:


Et omfattende kurs som vil gi et godt innblikk i hvordan man kan manipulere film til å si det man ønsker.Lyd, lys og redigering er stikkord.

Lokaler:


Der vi trenger å være, ut i fra hvilke landskap/scener og prosesser vi er i.

BLINDTESTEN - Det første kurset


Det første kurset vil foregå på mandagene i uke 37 og 38.

Uke 37: Barna deles i to grupper. Gruppe 1 får et budsjett på 150 kroner, som de må bruke på forskjellige matvarer på butikken. Deretter filmer gruppe 1 at barna i gruppe 2 smaker på matvarene med bind for øynene, og skal gjette hva de spiser. Denne dagen blir det mye dødtid for gruppe 2. I dødtiden lager de en trailer for smakstest-filmen i iMovie (dette var veldig populært blant årets sjetteklassinger i fjor).

Uke 38: Vi redigerer filmen sammen. Vi lærer å bruke redigeringsprogrammer, og litt om personvern og regler for bruk av musikk i egne filmer.

GODE NYHETER - Det andre kurset


Det andre kurset vil foregå hver mandag fra uke 40 til 44. Her vil barna få planlegge og skrive manus til en egen nyhetssending, så filme den, og hvis vi får tid, være med å redigere deler av den. Fokuset vil være på gode nyheter - alle ting som skjer i nærområdet og i verden som er positive! Vi gjorde noe lignende da barna gikk i tredje klasse (da uten fokuset på positivitet): Juniornytt.