Lekselesing

Lekselesing er et tilbud vi har for barna i samarbeid med skolen. Når skoledagen er over kommer en av våre assistenter inn i klasserommet, så er lærer og assistenten sammen på lekselesingen de første 15 minuttene. De siste 15 minuttene har assistenten alene. Siden det kan være mange barn på lekselesing, har ikke de voksne mulighet til å få sjekket og godkjenne de ferdige arbeidene. Oppgaven deres er å være tilgjengelig for å hjelpe med å forklare oppgavene for barna. Dermed er det nok lurt at dere foresatte tar en sjekk av leksene hjemme, for å se om ting er gjort riktig.