Hvorfor det?

Hvorfor det?

Hvorfor det? - barn forsker på egne spørsmål

Hvorfor det? er en forskerutstilling der barn i alderen 8-13 år viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål.  Utstillingen arrangeres av foreldre ved en skole. Deltakerne arbeider i fritiden og bruker Nysgjerrigpermetoden underveis. Prosjektene blir presentert for dommere med forskerbakgrunn og barna får god tilbakemelding fra dem.  Utstillingen er også åpen for publikum. Alle deltakere får premier og det deles i tillegg ut førstepremier på hvert alderstrinn. For mer info besøk: https://www.hvorfordet.no/
Hvorfor det? er hos oss et samarbeid mellom AKS, skole og FAU.