Dyredans

Det er et kurs hvor vi blander inn dans, bevegelse, yoga, avspenning og meditasjon til musikk. Her vil vi øve på ting som balanse, bevegelighet, kroppskontroll og koordinasjon.