AKSeladden

Vi benytter oss av nærmiljøet og drar ut på oppdagelsesferder. Dette kurset vil være fra klokken  13:15 til 16:00-16:30 tiden, slik at vi får god tid til å være på tur. Barna får mat og drikke underveis.