Huseby AKS søker ny baseleder i 100% stilling til 4. og 5. trinn


Huseby Aktivitetsskole er en av Oslos største Aktivitetsskoler. Vi er en veletablert Aktivitetsskole som er foreldrestyrt.  Ledelsen består av 4 baseledere og en daglig leder. Vi har ca. 35 assistenter og 380 barn. Vi har et bredt tilbud med høy kvalitet som vi er stolte av.

Den beste aktivitetsskolen er den som ser helheten i skolehverdagen. En aktivitetsskole som er i stand til å forstå hva barna trenger og hvilken rolle vi spiller for å kunne bygge opp et godt klasse- og skolemiljø. Huseby har mange barn som alle har individuelle behov, og vi må treffe alle.

Til høsten trer ny rammeplan i kraft. For å kunne nå de målene vi har satt oss, trenger vi noen som kan imøtekomme vårt brennende engasjement. Vi søker derfor etter en person som kan være med å videreutvikle oss som aktivitetsskole og har ambisjoner om å holde oss på topp.

 

Ansvarsoppgaver til baseledere:

 • Å lede og utvikle basen så den til enhver tid har best mulig tilbud til barna
 • Å lede basen slik at den til enhver tid tilfredsstiller rammeplanen for aktivitetsskolen i Oslo kommune
 • Samarbeid og kommunikasjon med skolen
 • Samarbeid og kommunikasjon med hjemmet
 • Å lede, veilede og utvikle assistentene på basen
 • Å delta på tverrfaglige møter
 • Oppfølging av enkeltbarn og elevgrupper
 • Aktiv deltagelse med barna på basen
 • Organisering og evaluering av kurs og læringsstøttende aktiviteter

 

Kompetansekrav:

 • Formell utdannelse innen pedagogikk. Eventuelt lang erfaring med pedagogisk arbeid
 • Svært gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Erfaring med personalledelse

 

Egenskaper:

 • Trives med ansvar og personalledelse
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, evnen til å engasjere barn, ansatte og foreldre
 • Du kan arbeide systematisk for å løfte elevene i grunnleggende ferdigheter
 • Initiativrik og proaktiv
 • Strukturert person som tåler en hektisk hverdag

 

Betingelser og tiltredelse

 • Tiltredelse 1. august 2019
 • 100% stilling
 • Lønn etter avtale
 • Søknadsfrist 20.mars 2019
 • Plettfri vandel da tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=141876092