Forbud mot mobilklokker


Mobilklokker har blitt et vanlig syn blant barna her på AKS. I utgangspunktet et flott hjelpemiddel som gir trygghet for å kunne nå barna sine når de er ute i lek, eller skal gå alene hjem. Mange av disse klokkene gir de foresatte mulighet til å GPS-spore barna sine, de kan ringe til barna, og barna kan ringe tilbake.

Men det er også en utfordring med mobilklokkene. En av disse utfordringene går på barnas rett til personvern og beskyttelse fra overvåkning (Barnekonvensjonen artikkel 16). Dette er rettigheter som de foresatte forvalter i forhold til sine egne barn.

Her på skole og AKS er det en utfordring som går på dette med at klokkene kan ringes til og en samtale kan kobles opp uten at barna trenger å aktivt svare. Dette gjør at foresatte kan lytte inn på barnas aktivitet, både i fritiden og på skolen. Dette er ikke noe foresatte kan gjøre uten videre, da dette berører ikke bare bæreren av klokken, men også personvernet til medelever og ansatte som er i nærheten av klokkebæreren. Vi som jobber på skole og AKS må skrive under taushetserklæring for å kunne jobbe her. Det er også en utfordring at flere av klokkene har muligheten til å ta bilder.

På bakgrunn av dette må vi ha samme holdning til mobilklokkene som vi allerede har til mobiltelefonene: de skal ligge avslått i sekken, ute av syne, frem til eleven går hjem.

Trenger dere å få kontakt med barnet i løpet av AKS-tiden er dere selvfølgelig velkommen til å ringe til oss på basetelefonene! Gå hjem selv-avtaler er svært viktig at gjøres gjennom de ansatte på AKS.

Se gjerne innslaget på Dagsrevyen fra 16. januar 2017 som omhandler dette.