Hils på Johan – vår nye AKS-leder


Johan B. Haugen sin første, offisielle arbeidsdag som Barneklubbens daglige leder var onsdag 2. januar. Han har
tidligere fungert som baseleder i organisasjonen i en årrekke, men er nå klar til å ta over stafettpinnen etter Karin Skaug. Han har også jobbet som lærer ved skolen i flere år og kjenner godt til hverdagen og personalet ved både skolen og AKS.

En av de store hjertesakene til Johan de to siste årene har vært det nye kjøkkenet vårt. Nå som dette er i mål, ønsker Johan å ha fokus på blant annet Osloskolens satsning på læringsstøttende aktiviteter for å styrke elevenes kunnskap og læringsglede.

Vi gleder oss!

Dere kan lese mer om kjøkkenet vårt i neste ukes innlegg.