Nytt år, nye muligheter


Som alltid gir et nytt år en følelse av en ny start og «blanke ark». En mulighet til å se bakover og tenke fremover. Mange lager seg nyttårsforsetter og nye mål som skal oppnås i løpet av året som vi nå har startet på. I år gjelder dette Barneklubben enda mer enn vanlig. Da folk flest gikk på juleferie, benyttet vi muligheten til å takke av Karin Skaug, hun som har vært vår daglige leder og det faste ansiktet på morgenåpning i 22,5 år. Hun har nå gått over i pensjonistenes rekker, og vi benytter muligheten her å takke for lang og tro tjeneste!

Den som skal følge etter i hennes fotspor er Johan Butler Haugen. Mange kjenner han allerede som baseleder på 4. og 5. trinn, så han kjenner organisasjonen godt. Sandra vil fungere som leder på 4. og 5. trinn frem til baselederstillingen utlyses før sommeren.

Med ny daglig leder, i tillegg til ny rammeplan som gjelder fra august 2019, så vil dette neste halvåret bære preg av å gå se på hvordan ting har blitt gjort, og å legge nye føringer på hvordan ting skal gjøres fremover. Det er med andre ord en spennende tid vi går i møte!

Fyrverkeribilde lånt av Smallback photos.