Koding på 4. trinn


Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes på skolen fra kl. 15.00-16.30.

Morsomt å programmere

Det finnes mange grunner til å lære seg å programmere. Først og fremst er det veldig morsomt. Som programmerer kan man bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både nyttig, lærerikt og underholdende.

På kodekurset vil elevene bli kjent med blokkbasert programmering. Elevene programmerer ved å dra og sette sammen klosser, litt som å bygge med LEGO. Blokkbasert programmering gir et godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk senere.

Ungdomstrinnselever som instruktører

Det er ungdomstrinnselever fra Osloskolen som er instruktører på kodekursene. Ungdomsskoleelevene har fått opplæring i regi av Kodegenet AS som har lang erfaring fra slikt arbeid, blant annet gjennom organisasjonen Lær Kidsa Koding.

På kodekurset vil det alltid være ansatte fra AKS tilstede, i tillegg til instruktørene. Elevene som deltar på kodekurset får et eget kurshefte som kan være et fint oppslagsverk for de som ønsker å programmere nye ting også etter at kurset er gjennomført.

Påmelding via Skoleplattform Oslo

Påmelding skjer i Koding-verktøyet. Eleven eller foresatte logger seg på Skoleplattform Oslo via skolens nettside (har du som foresatt flere barn i Osloskolen, klikk på barnets navn).
1. Klikk på Vis flere verktøy
2. Klikk på Koding 

Første gang du logger på Koding må du godta spørsmål om samtykke. I Koding-verktøyet får dere oversikt over hvilke kurstidspunkter eleven kan melde seg på.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med skolen.