Årsmøte!


I dag (onsdag 26. september 2018) holder vi årsmøte for Barneklubben i det Hvite Huset klokken 18.00.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Styrets beretning
  3. Regnskap 2017/18
  4. Budsjett 2018/19
  5. Valg
  6. Eventuelt

Vi er avhengige av engasjerte foreldre som kan bidra til at Barneklubben alltid strekker seg mot nye høyder, og håper derfor at så mange som mulig kommer!

Vi sees!