Info om Hvorfor det? 2018


Velkommen til å delta på årets «Hvorfor det?» utstilling for Huseby skole 27.oktober

 

Alle elever fra 4.-7. trinn ved Huseby skole er invitert til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling lørdag 27. oktober. Utstillingen er etter modell av amerikansk science fair og heter Hvorfor det? Deltakelse er frivillig og gratis, og arbeidet skjer på fritiden. AKS bistår med ukentlig workshop på skolebiblioteket i tillegg hvor alle deltagere kan få inspirasjon og veiledning. Men du må regne med å jobbe noe med det hjemme. Arrangementet er i regi av FAU ved Huseby skole og aktivitetsskolen.

Se nettsiden www.hvorfordet.no/huseby

 

Du kan melde deg på uten å ha spørsmålet ditt klart, det kan du jobbe med den første uken. Men det er viktig å legge inn navn, klasse og mailadresse til mamma eller pappa. Påmelding innen fredag 21.sept kl 18, på nettsiden til Hvorfor det.

Har du spørsmål du ikke finner svar på på nettsiden vår, kan du sende mail til : hvorfordet.huseby@gmail.com

Plakat kan du få utlevert på AKS/Skolebiblioteket fra mandag 15.oktober klokken 1400.

 

Det er lettest å gjennomføre en og en, men om man samarbeider må begge to melde seg på separat og skrive inn hverandre som partner. Maks 2 på en gruppe.

Foreldre på påregne 1-2 timers dugnad i forbindelse med gjennomføring av utstillingen.