Kurs

25 kurs/aktiviteter i uken

Education

Motivate to study

Ideas

Motivate to study

Aktuelt

Søknadsskjema

Ønsker dere å søke om plass for deres barn? Klikk på knappen og last ned registrering/søknadsskjema.

Rammeplan

Rammeplanen gir retningslinjer til innhold og organisering av Aktivitetsskolen (AKS).
Last ned rammeplanen for Aktivitetsskolen under